เกี่ยวกับเรา
            
           
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532  เป็นผู้ดำเนินด้านการผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค   โดยร่วมมือกับ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด  
ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า 
            
            
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่  
การตอบโจทย์และรองรับการ
ใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
สามารถใช้สินค้าได้อย่าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

            จนถึงปัจจุบัน บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ยังมีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ Product Branding ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดี
คือ .......
 

Brands

Tomi

Smart

Genie

Benice

Vivite

Vivite Deo Rollon & Deo Spay

D-nee

Fineline

TROS

ROLL ON, SHOWER CREAM, TALCUM, DEO SPRAY.

eversense

News & Event

View all

Contact Us

 • บริษัทนีโอ แฟคทอรี่จำกัด
  เลขที่ 113 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
  เขตมีนบุรี กทม. 10510
 • โทร 0-2919-4383-90
  แฟกซ์ 0-2919-4392
 • Webmail :
  http://webmail.neo-factory.biz/
 • E-mail : hr@neo-factory.biz
ผลงานและรางวัล

ด้วยความมุ่งมันพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ยืนยันด้วยระบบควบคุณคุณภาพและ ผลงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
ด้วยความมุ่งมันพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ยืนยันด้วยระบบควบคุณคุณภาพและ ผลงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้