menu

NEO TECHNOLOGY & NEO LOGISTICS

Automated Warehouse ถือเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ (Supply Chain and Operation Excellence) ที่บริษัทฯ พัฒนาร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 2 ปี ด้วยเงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ที่บริษัททั่วโลกเลือกใช้ โดยเป็นระบบบริหารจัดการ จัดส่งสินค้าจากโรงงานผลิตถึงคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว สามารถรองรับการเติบโตของบริษัทได้ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ลงถึง 60% มีความรวดเร็วในการเก็บและส่งสินค้า ปลอดภัย ประหยัดการใช้เครื่องมือ บริหารแรงงานได้ดีขึ้น รวมถึงลดการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดของผลิตภัณฑ์เมื่อถึงมือผู้บริโภค​
Production with Robotic System นวัตกรรมด้านการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบหุ่นยนต์ (robot based) ช่วยให้การผลิตรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับ Robot​
หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับนีโอ แฟคทอรี่