menu
ทรอส ซิงค์ ฟูเอล ดีโอ โรลออน (สีดำ)

ทรอส ซิงค์ ฟูเอล ดีโอ โรลออน (สีดำ)

ทรอส ซิงค์ ฟูเอล ดีโอ โรลออน (สีดำ) ช่วยปกป้องกลิ่นกายสูงถึง 5 ระดับ พร้อมความหอมระดับพรีเมี่ยม หอมปกป้องยาวนานเป็นพิเศษ
ลดกลิ่นกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีพลังปกป้องจากสารสกัดธรรมชาติ