ติดต่อเราเลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคอไห
อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
12150

 

 
โทรศัพท์ 0-2014-9999 
โทรสาร   0-2014-9988
 

 
E-mail : hr@neo-factory.biz